Utbildning

Personalen utbildas kontinuerligt genom en aktiv medverkan i kurser och kortare och längre branschutbildningar.

Man är också mycket mån om att bevaka nyheter inom branschen genom fabrikantutbildningar och genom besök på mässor.