SmartDNA
Stöldmärkning för hemmet eller företaget,
osynligt för det nakna ögat


Polismyndigheten i Stockholms län har studerat och testat SmartDNA®
och tillsammans med SKL (Statens Kriminaltekniska Laboratorium)
funnit att konceptet har unika egenskaper för att förebygga brott
och binda brottslingar till exempelvis stöld eller ett rån i butik.
Tekniken har med goda resultat använts av polis i USA och Storbritannien.


Produkten är ett biologiskt framställt DNA, ett s.k.
”SmartDNA” som kan appliceras på en rad olika sätt och
erbjuder därmed ett helt nytt och effektivt brottsförebyggande skydd.

Kunden erhåller ett unikt SmartDNA® per bostad, butik
eller lager, vilket gör det möjligt att spåra och binda
kriminella till platsen och händelsen.

I priset för SmartDNA® ingår databasregistrering, laboratoriekostnader och dekaler.


Vad gör polisen?
Polismyndigheten i Stockholms län har under en längre tid studerat,
analyserat och testat SmartDNA® och tillsammans med SKL
(Statens Kriminaltekniska Laboratorium) funnit att konceptet har
unika egenskaper att förebygga brott och binda brottslingar till
exempel vid stöld eller ett rån.

Polismyndigheten i Stockholms län har sedan en tid tillbaka
investerat i utbildning, utrustning och praktisk hantering för att
direkt kunna agera och följa upp exempelvis ett rån i en butik
med installerat SmartDNA®.

- ”Inom polisen är vi mycket positiva till konceptet med
SmartDNA® och det kommer, så fort det är etablerat på
marknaden, att fungera avskräckande men också skapa stora
möjligheter att i högre grad klara upp grova rån”
Anders Burén, chef på Spaningsroteln, Länskriminalen.

- ”Du har större chans att återfå stulet gods!
Tänk också på att tjuven skyr märkta saker!
SmartDNA® är ett bra komplement i Grannsamverkan!”
Roland Borgström Brottsförebyggande Närpolis, Järfälla

Hör av dig redan idag för din egen unika stöldmärkning

Tyresö Låsservice AB


Video som visar hur produkten fungerar, ni kan förstora upp den i nedre högra hörnet