Miljö & kvalitet

 

Tyresö Låsservice AB ska framstå som ett begrepp liktydligt med kvalitet i vår strävan att uppfylla kundens krav och önskemål. Företaget ska, i sina relationer till medarbetare, kunder, leverantörer och myndigheter, stå för saklighet, tillförlitlighet, kontinuitet, ordning och reda.

 

Våra medarbetare har en, för sina arbetsuppgifter, väl anpassad teoretisk och praktisk utbildning. Självklart ska företaget och dess anställda följa de lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten.

 

Miljöpolicy

 

Företagets verksamhet ska bedrivas så att miljön skyddas och att råvaror och energi används på bästa sätt. Våra insatser och vårt miljöarbete ska styras av en helhetssyn av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Vår strävan ska vara att klara myndigheternas fastställda lagar och krav för att förebygga föroreningar. Företagets ledningsgrupp har ett övergripande ansvar i miljöfrågor och ska följa upp arbetet kontinuerligt. Det löpande ansvaret för ständiga förbättringar ligger hos samtliga medarbetare.

 

Arbetsmiljöpolicy

 

Tyresö Låsserivce AB ska i alla arbetssituationer eftersträva att arbetsmiljön är trivsam och att skador kan undvikas.