Köpvillkor

Betalning 
I kassan kan du välja mellan betalsätten faktura,  kortbetalning, direktbetalning eller förskottsbetalning. Läs mer om de olika betalsätten Här

Du kan välja mellan följande betalningslösningar:

Kontant betalning i kassa eller kortbetalning.
Fakturering för gäller endast företag.

Ångerrätt
Ångerrätt gäller inte, varor som har tillverkats enligt kundens begäran ex lika låsning eller enligt nyckelnummer. Varor som är anskaffningsvaror, inte heller förbrukningsvaror som batterier. Alla Varor med direkt levererat till kund som dokumetskåp och c-profiler med flera gäller inte ångerrätt.


Reklamationer
 Reklamationstiden är som mest 2 år beroende på varans beskaffenhet samt eventuell garantiutfästelse. 

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan.

Observera att det för företag gäller andra regler för garanti- och reklamationsrätt. Företag får vid köp endast den garantirätt som ges från leverantören, där garantitiden kan variera mellan olika leverantörer. Företag har heller inte någon reklamationsrätt utöver sin garantirätt från leverantören.

Garanti
Vi lämnar ett års garanti på våra varor, dock med undantag för förbrukningsvaror.på Hänglås Cylindrar och nycklar lämnas normalt 6 månaders garanti om inget annat anges.Garantin gäller om någon vara trots normal användning skulle gå sönder eller slutat fungera inom denna tidsperiod. Garantin gäller från inköpsdatum och omfattar reparation av fabrikations och materialfel. Fakturan/garantibevis skall uppvisas vid garantianspråk. Garantin gäller endast inom Sverige.

Observera att det för företag gäller andra regler för garanti- och reklamationsrätt. Företag får vid köp endast den garantirätt som ges från leverantören, där garantitiden kan variera mellan olika leverantörer. Företag har heller inte någon reklamationsrätt utöver sin garantirätt från leverantören.

Vänligen notera att eventuell produktgaranti och service given av återförsäljare eller låssmed endast omfattar produktfel och gäller inte vid fel orsakade till exampelvis av felinstallation.

Assa /yale Produktgarantin omfattar produkten och ersätts efter godkänd reklamation av en ersättningsprodukt eller ny produkt. Assa /Yale kan inte hållas ansvarig för andra eventuella förluster som följer av att din produkt inte fungerar – oavsett om sådana förluster är direkta eller indirekta följdskador.

INFORMATION OCH BILDER
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Tvist
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.