Godkända lås

                  9-tillhållarlås 9-tillhållarlås

 

Kontrollera ditt entrélås och hör efter med försäkringsbolaget om det är godkänt för din försäkring. Ofta erbjuder försäkringsbolagen rabatt på hemförsäkring/självrisk om godkända låsenheter finns monterade.

 

Låshus - cylinder

 

Låshuset ska vara försett med en regel som manövreras av nyckeln. Regeln kan vara av typen Hakregel eller Rak regel som minst är 20 mm lång.

Nyckeln måste vridas 360° (ett helt varv) för att säkerställa att regeln försetts i låst läge när nyckeln tas ut.

Runda cylindrar på båda sidorna av dörren som är märkta med SCD.

 

Låshus - tillhållare (även kallat polislås/extralås)

 

Låshuset ska vara försett med en regel.

Regeln kan vara av typen Hakregel eller en Rak regel som minst är 20 mm lång.

Alla ASSAs 7- och 9-tillhållarlås är klassade att ingå i godkänd låsenhet.


Säkerhet för cykel/moped/mc

 

2010 polisanmäldes ca 60 000 cykelstölder i Sverige.

Många cyklar hamnar hos polisens hittegodsavdelning.

För att få behålla din cykel bör den var låst med ett ögonmärkt lås. Märk och registrera cykeln så underlättas identifieringen om den blir stulen. Detsamma gäller moped och motorcykel. 2010 stals ca 7500 mopeder och drygt 2600 motorcyklar. Motorfordon som moped och motorcykel måste separatförsäkras för att ersättning ska utgå vid stöld. Det gäller även dyrare cyklar.

Det finns dock flera sätt att skydda sig. Med allmän försiktighet och vaksamhet kommer man ganska långt.

 

Tips & Råd

 

Cykel

Använd ögonmärkt cykellås.

Parkera cykeln så öppet som möjligt på en plats där det rör sig mycket folk.

Lås gärna fast cykeln i ett fast föremål.

Märk och registrera din cykel med hjälp av Mikropunktmärkning och/eller Spärrapid.

Lås in cykeln när du inte använder den.

Om du har en dyrare cykel måste du ha en tilläggsförsäkring som komplement till din ordinarie hemförsäkring.

 

Moped/mc

Mopeder och motorcyklar är motorfordon och måste ha en separat stöldförsäkring.

Lås med ögonmärkta lås. För äldre mopeder (klass 2) krävs normalt ett lås, medan s k EU-mopeder och motorcyklar kräver dubbla lås.

Försök att låsa fast fordonet i fasta föremål med kätting och hänglås (klass 3).

För ej registreringspliktig moped är det viktigt att känna till ramnummer och registrera den gärna i vår spärrservice Spärrapid. Du kan även märka den med mikropunkter.

Gör alltid polisanmälan om du blir bestulen eller utsatt för brott.

 

Källa: Stöldskyddsföreningen