Köpvillkor


Allmänt
För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL). När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning
Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd. 

Minsta order värde 70kr+ frakt. Vi skickat endast inom Sverige.

Betalning 
I kassan kan du välja mellan betalsätten faktura, delbetalning, kortbetalning, direktbetalning eller förskottsbetalning. Läs mer om de olika betalsätten Här

Du kan välja mellan följande betalningslösningar:

Kontant betalning i kassa.Leverans
 Vi håller en leveranstid på 1-3 arbetsdagar på lagervaror. 

Ej uthämtat paket
Tyresö Låsservice AB debiterar 300 kr för outlösta paket per styck. för att täcka våra kostnader. Outlösta paket omfattar ej ångerrätten enligt Distans -och hemförsäljningslagen.

Om du ångrat dig när paketet har skickats från oss måste du hämta ut paketet på ditt utlämningsställe och sen göra en returanmälan och sen returnera din order.  Om paketet inte hämtas ut blir det automatiskt registrerat som ej uthämtat och debiteras därefter.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har dock inte ångerrätt om du beställt en vara som tillverkats enligt dina anvisningar (lika låsning, enl nyckel nummer) eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. eller anskaffnings varor (beställning vara). 

Det innebär att du kan skicka tillbaka oanvända, oskadade varor med obruten förpackning inom 14 dagar från att DU mottagit ditt paket.

Returkostnad kostar 99kr oavsett paketets storlek och vikt. Summan dras automatiskt från varuvärdet vi betalar tillbaka. 

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du följa instruktionerna under fliken "Retur och Reklamation". Du kommer utan dröjsmål att få en bekräftelse på att vi mottagit ditt meddelande, varefter vi tar ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan.

Observera att det är du som kund som ansvarar för att varorna kommer tillbaka till oss hela och oskadade, vi rekommenderar därför att du skickar varorna väl emballerade.

Ångerrätt gäller inte, varor som har tillverkats enligt kundens begäran ex lika låsning eller enligt nyckelnummer. Varor som är anskaffningsvaror på webbutiken. inte heller förbrukningsvaror som batterier. Alla Varor med direkt levererat till kund som dokumetskåp och c-profiler med flera gäller inte ångerrätt.RETURER
Vid en retur måste man göra en returanmälan på webbutiken under kundtjänst. Returer som skickas tillbaks till oss utan godkänt returnummer accepteras ej.  

Vid godkänd retur returanmälan får ni ett returnummer och en retursedel på mailen.

Retur Kostar 99kr oavsett paketets storlek och vikt. Summan dras automatiskt från varuvärdet vi betalar tillbaka.

Vid en retur så får du givetvis öppna förpackningen försiktigt och undersöka varan men inte använda den. Är varan inte i säljbart skick så får du inte hela varans värde tillbaka. Vid en retur ska alltid kunden bifoga ett giltigt köpbevis, lägg med en kopia på följesedeln i paketet. 

Återbetalning sker när varan åter finns i Låskompaniets lager. Återbetalning sker på samma betalsätt som användes vid köp. – Tyresö Låsservice ansvar EJ för påminnelseavgifter etc.Reklamationer
Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamationstiden är som mest 2 år beroende på varans beskaffenhet samt eventuell garantiutfästelse. 

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan.

Du ska i så fall reklamera via vår hemsida genom att följa instruktionerna under fliken "Retur och Reklamation"

Reklamerade varor som visar sig vara felfria, återsänds till kunden utan åtgärd. I dessa fall betalas frakt och övriga kostnader av kunden. 

Observera att det för företag gäller andra regler för garanti- och reklamationsrätt. Företag får vid köp endast den garantirätt som ges från leverantören, där garantitiden kan variera mellan olika leverantörer. Företag har heller inte någon reklamationsrätt utöver sin garantirätt från leverantören.Garanti
Vi lämnar ett års garanti på våra varor, dock med undantag för förbrukningsvaror.på Hänglås Cylindrar och nycklar lämnas normalt 6 månaders garanti om inget annat anges.Garantin gäller om någon vara trots normal användning skulle gå sönder eller slutat fungera inom denna tidsperiod. Garantin gäller från inköpsdatum och omfattar reparation av fabrikations och materialfel. Fakturan/garantibevis skall uppvisas vid garantianspråk. Garantin gäller endast inom Sverige.

Observera att det för företag gäller andra regler för garanti- och reklamationsrätt. Företag får vid köp endast den garantirätt som ges från leverantören, där garantitiden kan variera mellan olika leverantörer. Företag har heller inte någon reklamationsrätt utöver sin garantirätt från leverantören.

Vänligen notera att eventuell produktgaranti och service given av återförsäljare eller låssmed endast omfattar produktfel och gäller inte vid fel orsakade till exampelvis av felinstallation.

Assa /yale Produktgarantin omfattar produkten och ersätts efter godkänd reklamation av en ersättningsprodukt eller ny produkt. Assa /Yale kan inte hållas ansvarig för andra eventuella förluster som följer av att din produkt inte fungerar – oavsett om sådana förluster är direkta eller indirekta följdskador.

INFORMATION OCH BILDER
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Övergiven kundvagn
Om ditt köp avbryts e-postar vi en kom-ihåg-lista till dig över de produkter som du lagt i kundvagnen. Detta är en extra kundservice för att göra ditt köp hos oss så smidigt och enkelt som möjligt. Du kan när som helst återskapa kundvagnen med alla varorna i eller låta bli. Du behöver således inte agera om du ej önskar fullfölja köpet.

Pris och tillgänglighet på produkterna baseras på tidpunkten då du la produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna något i samband med olika kampanjer med utlöpsdatum. Produkterna kan också ha sålts slut.